Zákazník

Elektroinstalace

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Vložte prosím Vaše vyúčtování elektřiny za poslední období, na základě toho budeme moci definovat parametry FVE. Děkujeme.

Elektroměrový rozvaděč

Pokud si nejste jistí, nechte toto pole prázdné.
Je osazen sazbový spínač HDO?

Domovní rozvaděč

Pokud si nejste jistí, nechte toto pole prázdné.
Prostorová rezerva v rozvaděči, pro doplnění el. přístrojů.

Další informace

Rozvaděč stejnosměrné části.
Rozvaděč střídavé části.
Např. baterie 10kWh.
Kabelové vedení mezi FV panely, rozvaděčem RDC a rozvaděčem RAC. Např. vedení v lištách 10m.
Kabelové vedení mezi rozvaděčem RAC a domovním rozvaděčem. Např. vedení v lištách 10m.

FVE panely

Např. sedlová střecha, plochá střecha atd.
Např. betonová taška, plech atd.
Využitelná plocha pro montáž FV panelů např. 3x10m
Předpokládaný výkon FV panelů v kWp.

Měnič

Umístění měniče např. v rozvaděči RAC, na zdi atd.
Předpokládaný výkon FVS. Např. 5kW
Výrobce bude doporučen montážní firmou.